HỘP SƠN MÀI CÁC LOẠI

KHAY SƠN MÀI

BỘ LÓT LY - LÓT BÀN ĂN

CAMEN SƠN MÀI

TRANH SƠN MÀI

thông tin liên hệ
Ms Ngọc Lan
- 0939 770 088

Ms Ngọc Hân

0907558498 - 84-8-39143009

HỘP SƠN MÀI CÁC LOẠI

HỘP 2 NGĂN NHỎ
HỘP 2 NGĂN NHỎ
HỘP TRÀ ĐƠN MÀU
HỘP TRÀ ĐƠN MÀU
HỘP TRÀ  6 NGĂN LẬP THỂ
HỘP TRÀ 6 NGĂN LẬP THỂ
HỘP VUÔNG 2 TẦNG
HỘP VUÔNG 2 TẦNG
HỘP CHỮ NHẬT 2 TẦNG NẮP PHẲNG
HỘP CHỮ NHẬT 2 TẦNG NẮP PHẲNG
HỘP CHỮ NHẬT 2 NGĂN HOA VĂN
HỘP CHỮ NHẬT 2 NGĂN HOA VĂN
HỘP CHỮ NHẬT 4 NGĂN CHỮ THỌ
HỘP CHỮ NHẬT 4 NGĂN CHỮ THỌ
HỘP NỮ TRANG VẼ ĐÀO
HỘP NỮ TRANG VẼ ĐÀO
HỘP NỮ TRANG VẼ CÔ GÁI
HỘP NỮ TRANG VẼ CÔ GÁI
HỘP MỨT TRÒN 5 NGĂN VẼ HOA
HỘP MỨT TRÒN 5 NGĂN VẼ HOA
HỘP KHĂN GIẤY CHỮ NHẬT VẼ
HỘP KHĂN GIẤY CHỮ NHẬT VẼ
HỘP NỮ TRANG LỚN VẼ PICASSO
HỘP NỮ TRANG LỚN VẼ PICASSO
BỘ KHAY VÀ 3 HỘP VUÔNG THẢM HOA
BỘ KHAY VÀ 3 HỘP VUÔNG THẢM HOA
HỘP MỨT TRÒN THẢM HOA 6 NGĂN
HỘP MỨT TRÒN THẢM HOA 6 NGĂN
HỘP MỨT VUÔNG 4 NGĂN - VẼ ĐÀO ĐỎ BẠC
HỘP MỨT VUÔNG 4 NGĂN - VẼ ĐÀO ĐỎ BẠC
HỘP MỨT TRÒN  4 NGĂN NÚM TUA
HỘP MỨT TRÒN 4 NGĂN NÚM TUA
HỦ TRÀ, CÀ PHÊ VUÔNG DÁN BẠC
HỦ TRÀ, CÀ PHÊ VUÔNG DÁN BẠC
BỘ KHAY VÀ 3 HỘP VUÔNG KIM TUYẾN LÁ
BỘ KHAY VÀ 3 HỘP VUÔNG KIM TUYẾN LÁ

HỦ SƠN MÀI

HỦ SƠN MÀI MÀU NẮP MO
HỦ SƠN MÀI MÀU NẮP MO
HỦ SƠN MÀI NẮP PHẲNG
HỦ SƠN MÀI NẮP PHẲNG
HỦ SƠN MÀI VẼ LẬP THỂ
HỦ SƠN MÀI VẼ LẬP THỂ
HỦ SƠN MÀI VẼ MAI NỔI
HỦ SƠN MÀI VẼ MAI NỔI
HỦ SƠN MÀI VẼ CẢNH ĐỒNG QUÊ
HỦ SƠN MÀI VẼ CẢNH ĐỒNG QUÊ
HỦ CẮM BÚT CẨN TRỨNG MÀU
HỦ CẮM BÚT CẨN TRỨNG MÀU
HỦ BÚP BÊ 2 TẦNG
HỦ BÚP BÊ 2 TẦNG
HỦ BÚP BÊ NHẬT
HỦ BÚP BÊ NHẬT

KHAY SƠN MÀI

KHAY CUỐN THƯ THẢM HOA
KHAY CUỐN THƯ THẢM HOA
KHAY CHỮ NHẬT BỘ 3 DÁN BẠC
KHAY CHỮ NHẬT BỘ 3 DÁN BẠC
KHAY CHỮ NHẬT BỘ 3 VẼ MAI, ĐÀO
KHAY CHỮ NHẬT BỘ 3 VẼ MAI, ĐÀO
KHAY TRÒN 35cm CẨN TRỨNG
KHAY TRÒN 35cm CẨN TRỨNG

LÓT LY - LÓT BÀN ĂN

BỘ 6 LÓT LY TRÒN VẼ ĐÀO
BỘ 6 LÓT LY TRÒN VẼ ĐÀO
BỘ 6 LÓT LY VUÔNG VẼ ĐÀO
BỘ 6 LÓT LY VUÔNG VẼ ĐÀO
BỘ 6 LÓT LY VUÔNG  CÔ GÁI
BỘ 6 LÓT LY VUÔNG CÔ GÁI
BỘ 6 LÓT LY VUÔNG CẦN ỐC TRẮNG
BỘ 6 LÓT LY VUÔNG CẦN ỐC TRẮNG
BỘ 8 PLATEMAT VUÔNG
BỘ 8 PLATEMAT VUÔNG
BỘ 8 PLATEMAT VUÔNG CHỮ THỌ
BỘ 8 PLATEMAT VUÔNG CHỮ THỌ
BỘ 8 PLATEMAT CHỮ NHẬT CHUỒN CHUỒN
BỘ 8 PLATEMAT CHỮ NHẬT CHUỒN CHUỒN
BỘ 8 PLATEMAT CHỮ NHẬT VẼ ĐÀO
BỘ 8 PLATEMAT CHỮ NHẬT VẼ ĐÀO

GÁC RƯỢU SƠN MÀI

GÁC RƯỢU VẼ PICASSO
GÁC RƯỢU VẼ PICASSO
GÁC RƯỢU VẼ HOA
GÁC RƯỢU VẼ HOA
GÁC RƯỢU CẨN TRỨNG
GÁC RƯỢU CẨN TRỨNG

DĨA TRANG TRÍ

DĨA VẼ ĐÀO
DĨA VẼ ĐÀO
DĨA VẼ CÔ GÁI NÓN LÁ ĐÀO
DĨA VẼ CÔ GÁI NÓN LÁ ĐÀO
DĨA VẼ ĐÀO - HẠC
DĨA VẼ ĐÀO - HẠC
DĨA VẼ PICASSO 1
DĨA VẼ PICASSO 1
DĨA VẼ PICASSO 2
DĨA VẼ PICASSO 2
DĨA CẨN TRỨNG 2 CÔ
DĨA CẨN TRỨNG 2 CÔ
DĨA VUÔNG CẢNH ĐỒNG QUÊ DÁN BẠC
DĨA VUÔNG CẢNH ĐỒNG QUÊ DÁN BẠC
DĨA VẼ CẢNH ĐỒNG QUÊ MÀU 2
DĨA VẼ CẢNH ĐỒNG QUÊ MÀU 2
DĨA VẼ CẢNH ĐỒNG QUÊ XÁM
DĨA VẼ CẢNH ĐỒNG QUÊ XÁM
DĨA VẼ CẢNH ĐỒNG QUÊ TRẮNG ĐEN
DĨA VẼ CẢNH ĐỒNG QUÊ TRẮNG ĐEN
DĨA VẼ CÔ NỮ SINH
DĨA VẼ CÔ NỮ SINH
DĨA VUÔNG CẢNH ĐỒNG QUÊ XÁM
DĨA VUÔNG CẢNH ĐỒNG QUÊ XÁM
DĨA CẨN TRỨNG - QUĂNG LƯỚI
DĨA CẨN TRỨNG - QUĂNG LƯỚI
DĨA VUÔNG VẼ CẢNH ĐỒNG QUÊ MÀU
DĨA VUÔNG VẼ CẢNH ĐỒNG QUÊ MÀU
DĨA VẼ CÔ GÁI NÓN LÁ
DĨA VẼ CÔ GÁI NÓN LÁ

TRANH SƠN MÀI

GÁO DỪA MỸ NGHỆ

GÁO DỪA CẨN ỐC 8
GÁO DỪA CẨN ỐC 8
GÁO DỪA CẨN ỐC 3
GÁO DỪA CẨN ỐC 3
GÁO DỪA CẨN ỐC 10
GÁO DỪA CẨN ỐC 10
GÁO DỪA VẼ VOI
GÁO DỪA VẼ VOI
GÁO DỪA CẨN ỐC 5
GÁO DỪA CẨN ỐC 5

TỦ SƠN MÀI

TỦ 6 NGĂN XANH
TỦ 6 NGĂN XANH
TỦ 6 NGĂN DÀI
TỦ 6 NGĂN DÀI
TỦ NỮ TRANG NGANG
TỦ NỮ TRANG NGANG
TỦ NỮ TRANG ĐỨNG VÀNG GOLD
TỦ NỮ TRANG ĐỨNG VÀNG GOLD

BỘ SẢN PHẨM COLLECTION

MIX 4
MIX 4
MIX 1
MIX 1
MIX 3
MIX 3
MIX 5
MIX 5

HỢP ĐỒNG ĐÃ THỰC HIỆN

MARILYN MONROE
MARILYN MONROE
LAMBORGHINI
LAMBORGHINI
ZIFAM-MYANMA
ZIFAM-MYANMA
PIERRE FABRE
PIERRE FABRE
MIKE HAILWOOD
MIKE HAILWOOD
STUDY LINK
STUDY LINK
PANASONIC NANO
PANASONIC NANO
TNT
TNT
JOHN LENNON
JOHN LENNON
SG50
SG50
KAPOW POP ART
KAPOW POP ART
CAMBELL VEGETABLE SOUP
CAMBELL VEGETABLE SOUP
DUESENBERG
DUESENBERG

ĐẾ NẾN SƠN MÀI