HỘP SƠN MÀI CÁC LOẠI

KHAY SƠN MÀI

LÓT LY - LÓT BÀN ĂN

TÔ - CHÉN - CAMEN SƠN MÀI

thông tin liên hệ
Ms Ngọc Lan
- 0939 770 088

Ms Ngọc Hân

0907558498 - 84-8-39143009

HỘP SƠN MÀI CÁC LOẠI

HỘP 2 NGĂN NHỎ
HỘP 2 NGĂN NHỎ
HỘP TRÀ ĐƠN
HỘP TRÀ ĐƠN
HỘP TRÀ LẬP THỂ
HỘP TRÀ LẬP THỂ
HỘP VUÔNG 2 TẦNG
HỘP VUÔNG 2 TẦNG
HỘP CHỮ NHẬT 2 TẦNG NẮP PHẲNG
HỘP CHỮ NHẬT 2 TẦNG NẮP PHẲNG
HỘP CHỮ NHẬT 2 NGĂN
HỘP CHỮ NHẬT 2 NGĂN
HỘP CHỮ NHẬT 4 NGĂN
HỘP CHỮ NHẬT 4 NGĂN
HỘP NỮ TRANG VẼ ĐÀO
HỘP NỮ TRANG VẼ ĐÀO
HỘP NỮ TRANG VẼ CÔ GÁI
HỘP NỮ TRANG VẼ CÔ GÁI
HỘP MỨT TRÒN 5 NGĂN VẼ HOA
HỘP MỨT TRÒN 5 NGĂN VẼ HOA
HỘP KHĂN GIẤY CHỮ NHẬT VẼ
HỘP KHĂN GIẤY CHỮ NHẬT VẼ
HỘP NỮ TRANG VẼ PICASSO
HỘP NỮ TRANG VẼ PICASSO
BỘ KHAY VÀ 3 HỘP VUÔNG THẢM HOA
BỘ KHAY VÀ 3 HỘP VUÔNG THẢM HOA
HỘP MỨT TRÒN THẢM HOA 6 NGĂN
HỘP MỨT TRÒN THẢM HOA 6 NGĂN
HỘP MỨT VUÔNG 4 NGĂN - VẼ ĐÀO ĐỎ BẠC
HỘP MỨT VUÔNG 4 NGĂN - VẼ ĐÀO ĐỎ BẠC
HỘP MỨT TRÒN  4 NGĂN NÚM TUA
HỘP MỨT TRÒN 4 NGĂN NÚM TUA
HỦ SƠN MÀI CHỮ NHẬT 2
HỦ SƠN MÀI CHỮ NHẬT 2
BỘ KHAY VÀ 3 HỘP VUÔNG KIM TUYẾN LÁ
BỘ KHAY VÀ 3 HỘP VUÔNG KIM TUYẾN LÁ

HỦ SƠN MÀI

HỦ TRÒN 8cm
HỦ TRÒN 8cm
HỦ TRÒN 10cm
HỦ TRÒN 10cm
HỦ CAM VẼ LẬP THỂ
HỦ CAM VẼ LẬP THỂ
HỦ CAM VẼ MAI NỔI
HỦ CAM VẼ MAI NỔI
HỦ CAM VẼ CẢNH ĐỒNG QUÊ
HỦ CAM VẼ CẢNH ĐỒNG QUÊ
HỦ CẮM BÚT CẨN TRỨNG MÀU 1
HỦ CẮM BÚT CẨN TRỨNG MÀU 1
HỦ BÚP BÊ 2 TẦNG
HỦ BÚP BÊ 2 TẦNG
HỦ BÚP BÊ NHẬT
HỦ BÚP BÊ NHẬT

KHAY SƠN MÀI

KHAY CUỐN THƯ
KHAY CUỐN THƯ
KHAY CHỮ NHẬT BỘ 3
KHAY CHỮ NHẬT BỘ 3
KHAY CHỮ NHẬT BỘ 3 VẼ MAI, ĐÀO
KHAY CHỮ NHẬT BỘ 3 VẼ MAI, ĐÀO
KHAY TRÒN 35cm CẨN TRỨNG
KHAY TRÒN 35cm CẨN TRỨNG

LÓT LY - LÓT BÀN ĂN

BỘ 6 LÓT LY TRÒN CHUỒN CHUỒN
BỘ 6 LÓT LY TRÒN CHUỒN CHUỒN
BỘ 6 LÓT LY VẼ ĐÀO
BỘ 6 LÓT LY VẼ ĐÀO
BỘ 6 LÓT LY VUÔNG  CÔ GÁI
BỘ 6 LÓT LY VUÔNG CÔ GÁI
BỘ 6 LÓT LY VUÔNG CẦN ỐC
BỘ 6 LÓT LY VUÔNG CẦN ỐC
BỘ 8 PLATEMAT VUÔNG
BỘ 8 PLATEMAT VUÔNG
BỘ 8 PLATEMAT VUÔNG CHỮ THỌ
BỘ 8 PLATEMAT VUÔNG CHỮ THỌ
BỘ 8 PLATEMAT CHỮ NHẬT CHUỒN CHUỒN
BỘ 8 PLATEMAT CHỮ NHẬT CHUỒN CHUỒN
BỘ 8 PLATEMAT CHỮ NHẬT VẼ ĐÀO
BỘ 8 PLATEMAT CHỮ NHẬT VẼ ĐÀO

GÁC RƯỢU SƠN MÀI

GÁC RƯỢU VẼ PICASSO
GÁC RƯỢU VẼ PICASSO
GÁC RƯỢU VẼ HOA
GÁC RƯỢU VẼ HOA
GÁC RƯỢU CẨN TRỨNG
GÁC RƯỢU CẨN TRỨN...

DĨA TRANG TRÍ

DĨA VẼ CẢNH ĐỒNG QUÊ XANH
DĨA VẼ CẢNH ĐỒNG QUÊ XANH
DĨA VẼ CẢNH ĐỒNG QUÊ ĐỎ
DĨA VẼ CẢNH ĐỒNG QUÊ ĐỎ
DĨA VẼ ĐÀO
DĨA VẼ ĐÀO
DĨA VẼ CÔ GÁI NÓN LÁ ĐÀO
DĨA VẼ CÔ GÁI NÓN LÁ ĐÀO
DĨA VẼ ĐÀO - HẠC
DĨA VẼ ĐÀO - HẠC
DĨA VẼ PICASSO 1
DĨA VẼ PICASSO 1
DĨA VẼ PICASSO 2
DĨA VẼ PICASSO 2
DĨA CẨN TRỨNG 2 CÔ
DĨA CẨN TRỨNG 2 CÔ
DĨA VẼ CÔ GÁI DƯỚI HOA ĐÀO
DĨA VẼ CÔ GÁI DƯỚI HOA ĐÀO
DĨA VẼ CẢNH ĐỒNG QUÊ 1
DĨA VẼ CẢNH ĐỒNG QUÊ 1
DĨA VẼ CẢNH ĐỒNG QUÊ 2
DĨA VẼ CẢNH ĐỒNG QUÊ 2
DĨA VẼ CẢNH ĐỒNG QUÊ 3
DĨA VẼ CẢNH ĐỒNG QUÊ 3
DĨA VẼ CẢNH ĐỒNG QUÊ 5
DĨA VẼ CẢNH ĐỒNG QUÊ 5
DĨA VẼ CẢNH ĐỒNG QUÊ 6
DĨA VẼ CẢNH ĐỒNG QUÊ 6
DĨA VẼ CẢNH ĐỒNG QUÊ 7
DĨA VẼ CẢNH ĐỒNG QUÊ 7
DĨA VẼ HOA ĐÀO NỀN XANH
DĨA VẼ HOA ĐÀO NỀN XANH
DĨA CẨN TRỨNG - QUĂNG LƯỚI
DĨA CẨN TRỨNG - QUĂNG LƯỚI
DĨA VẼ CẢNH ĐỒNG QUÊ 4
DĨA VẼ CẢNH ĐỒNG QUÊ 4
DĨA VẼ CÔ GÁI HOA ĐÀO
DĨA VẼ CÔ GÁI HOA ĐÀO
DĨA VẼ CÔ GÁI NÓN LÁ
DĨA VẼ CÔ GÁI NÓN LÁ

TRANH SƠN MÀI

TRANH SƠN MÀI CẢNH ĐỒNG QUÊ 2
TRANH SƠN MÀI CẢNH ĐỒNG QUÊ 2
TRANH CẨN TRỨNG CẢNH ĐỒNG QUÊ 1
TRANH CẨN TRỨNG CẢNH ĐỒNG QUÊ 1
TRANH CẨN TRỨNG CẢNH ĐỒNG QUÊ 2
TRANH CẨN TRỨNG CẢNH ĐỒNG QUÊ 2
TRANH CẨN TRỨNG CẢNH ĐỒNG QUÊ 3
TRANH CẨN TRỨNG CẢNH ĐỒNG QUÊ 3
TRANH SƠN MÀI CẢNH ĐỒNG QUÊ 1
TRANH SƠN MÀI CẢNH ĐỒNG QUÊ 1
TRANH CẨN TRỨNG QUĂNG LƯỚI
TRANH CẨN TRỨNG QUĂNG LƯỚI
TRANH CẨN TRỨNG QUĂNG LƯỚI 2
TRANH CẨN TRỨNG QUĂNG LƯỚI 2
TRANH CẨN TRỨNG CẢNH ĐỒNG QUÊ 2
TRANH CẨN TRỨNG CẢNH ĐỒNG QUÊ 2
TRANH SƠN MÀI CẢNH ĐỒNG QUÊ 3
TRANH SƠN MÀI CẢNH ĐỒNG QUÊ 3
TRANH CẨN TRỨNG CẢNH ĐỒNG QUÊ 4
TRANH CẨN TRỨNG CẢNH ĐỒNG QUÊ 4
TRANH CẨN TRỨNG CẤY LÚA
TRANH CẨN TRỨNG CẤY LÚA
TRANH CẨN TRỨNG CẢNH ĐỒNG QUÊ 6
TRANH CẨN TRỨNG CẢNH ĐỒNG QUÊ 6
TRANH CẨN TRỨNG CẢNH ĐỒNG QUÊ 7
TRANH CẨN TRỨNG CẢNH ĐỒNG QUÊ 7
TRANH CẨN TRỨNG CẢNH ĐỒNG QUÊ 8
TRANH CẨN TRỨNG CẢNH ĐỒNG QUÊ 8
TRANH CẨN TRỨNG CẢNH ĐỒNG QUÊ 9
TRANH CẨN TRỨNG CẢNH ĐỒNG QUÊ 9
TRANH CẨN TRỨNG CẢNH ĐỒNG QUÊ 11
TRANH CẨN TRỨNG CẢNH ĐỒNG QUÊ 11
TRANH CẨN TRỨNG CẢNH ĐỒNG QUÊ 1
TRANH CẨN TRỨNG CẢNH ĐỒNG QUÊ 1

GÁO DỪA MỸ NGHỆ

GÁO DỪA MỸ NGHỆ
GÁO DỪA MỸ NGHỆ
GÁO DỪA MỸ NGHỆ 3
GÁO DỪA MỸ NGHỆ 3
GÁO DỪA MỸ NGHỆ 4
GÁO DỪA MỸ NGHỆ 4
GÁO DỪA MỸ NGHỆ 5
GÁO DỪA MỸ NGHỆ 5
GÁO DỪA MỸ NGHỆ 7
GÁO DỪA MỸ NGHỆ 7
GÁO DỪA MỸ NGHỆ 8
GÁO DỪA MỸ NGHỆ 8

TỦ SƠN MÀI

TỦ 6 NGĂN XANH
TỦ 6 NGĂN XANH
TỦ 6 NGĂN DÀI
TỦ 6 NGĂN DÀI
TỦ NỮ TRANG NGANG
TỦ NỮ TRANG NGANG
TỦ NỮ TRANG ĐỨNG VÀNG GOLD
TỦ NỮ TRANG ĐỨNG VÀNG GOLD

BỘ SẢN PHẨM MIX

MIX 4
MIX 4
MIX 1
MIX 1
MIX 3
MIX 3
MIX 5
MIX 5

HỢP ĐỒNG ĐÃ THỰC HIỆN

MARILYN MONROE
MARILYN MONROE
LAMBORGHINI
LAMBORGHINI
ZIFAM-MYANMA
ZIFAM-MYANMA
PIERRE FABRE
PIERRE FABRE
MIKE HAILWOOD
MIKE HAILWOOD
STUDY LINK
STUDY LINK
PANASONIC NANO
PANASONIC NANO
TNT
TNT
JOHN LENNON
JOHN LENNON
SG50
SG50
KAPOW POP ART
KAPOW POP ART
CAMBELL VEGETABLE SOUP
CAMBELL VEGETABLE SOUP
DUESENBERG
DUESENBERG