HỘP SƠN MÀI CÁC LOẠI

KHAY SƠN MÀI

LÓT LY - LÓT BÀN ĂN

CAMEN SƠN MÀI

TRANH SƠN MÀI

thông tin liên hệ
Ms Ngọc Lan
- 0939 770 088

Ms Ngọc Hân

0907558498 - 84-8-39143009

HỘP SƠN MÀI CÁC LOẠI

HỘP 2 NGĂN NHỎ
HỘP 2 NGĂN NHỎ
HỘP TRÀ ĐƠN MÀU
HỘP TRÀ ĐƠN MÀU
HỘP TRÀ  6 NGĂN LẬP THỂ
HỘP TRÀ 6 NGĂN LẬP THỂ
HỘP VUÔNG 2 TẦNG
HỘP VUÔNG 2 TẦNG
HỘP CHỮ NHẬT 2 TẦNG NẮP PHẲNG
HỘP CHỮ NHẬT 2 TẦNG NẮP PHẲNG
HỘP CHỮ NHẬT 2 NGĂN HOA VĂN
HỘP CHỮ NHẬT 2 NGĂN HOA VĂN
HỘP CHỮ NHẬT 4 NGĂN CHỮ THỌ
HỘP CHỮ NHẬT 4 NGĂN CHỮ THỌ
HỘP NỮ TRANG VẼ ĐÀO
HỘP NỮ TRANG VẼ ĐÀO
HỘP NỮ TRANG VẼ CÔ GÁI
HỘP NỮ TRANG VẼ CÔ GÁI
HỘP NỮ TRANG LỚN VẼ PICASSO
HỘP NỮ TRANG LỚN VẼ PICASSO
BỘ KHAY VÀ 3 HỘP VUÔNG THẢM HOA
BỘ KHAY VÀ 3 HỘP VUÔNG THẢM HOA
BỘ KHAY VÀ 3 HỘP VUÔNG KIM TUYẾN LÁ
BỘ KHAY VÀ 3 HỘP VUÔNG KIM TUYẾN LÁ
HỘP MỨT TRÒN  4 NGĂN NÚM TUA
HỘP MỨT TRÒN 4 NGĂN NÚM TUA
HỘP MỨT TRÒN THẢM HOA 6 NGĂN
HỘP MỨT TRÒN THẢM HOA 6 NGĂN
HỘP MỨT TRÒN 5 NGĂN VẼ HOA
HỘP MỨT TRÒN 5 NGĂN VẼ HOA
HỘP MỨT VUÔNG 4 NGĂN - VẼ ĐÀO ĐỎ BẠC
HỘP MỨT VUÔNG 4 NGĂN - VẼ ĐÀO ĐỎ BẠC
HỘP KHĂN GIẤY CHỮ NHẬT VẼ
HỘP KHĂN GIẤY CHỮ NHẬT VẼ
HỦ TRÀ, CÀ PHÊ VUÔNG DÁN BẠC
HỦ TRÀ, CÀ PHÊ VUÔNG DÁN BẠC

HỦ SƠN MÀI

HỦ SƠN MÀI MÀU NẮP MO
HỦ SƠN MÀI MÀU NẮP MO
HỦ SƠN MÀI NẮP PHẲNG
HỦ SƠN MÀI NẮP PHẲNG
HỦ SƠN MÀI VẼ LẬP THỂ
HỦ SƠN MÀI VẼ LẬP THỂ
HỦ SƠN MÀI VẼ MAI NỔI
HỦ SƠN MÀI VẼ MAI NỔI
HỦ SƠN MÀI VẼ CẢNH ĐỒNG QUÊ
HỦ SƠN MÀI VẼ CẢNH ĐỒNG QUÊ
HỦ CẮM BÚT CẨN TRỨNG MÀU
HỦ CẮM BÚT CẨN TRỨNG MÀU
HỦ BÚP BÊ 2 TẦNG
HỦ BÚP BÊ 2 TẦNG
HỦ BÚP BÊ NHẬT
HỦ BÚP BÊ NHẬT
HỘP NỮ TRANG VẼ ĐÀO HẠC
HỘP NỮ TRANG VẼ ĐÀO HẠC
HỘP NỮ TRANG 2 TẦNG CẢNH ĐỒNG QUÊ
HỘP NỮ TRANG 2 TẦNG CẢNH ĐỒNG QUÊ
BỘ KHAY VÀ 4 HỘP MÀU
BỘ KHAY VÀ 4 HỘP MÀU

KHAY SƠN MÀI

KHAY CUỐN THƯ THẢM HOA
KHAY CUỐN THƯ THẢM HOA
KHAY CHỮ NHẬT BỘ 3 DÁN BẠC
KHAY CHỮ NHẬT BỘ 3 DÁN BẠC
KHAY CHỮ NHẬT BỘ 3 VẼ MAI, ĐÀO
KHAY CHỮ NHẬT BỘ 3 VẼ MAI, ĐÀO
KHAY CHỮ NHẬT BỘ 3 THẢM HOA
KHAY CHỮ NHẬT BỘ 3 THẢM HOA
KHAY LÒNG BỘ 3 THẢM HOA
KHAY LÒNG BỘ 3 THẢM HOA
KHAY TRÒN CẨN TRỨNG
KHAY TRÒN CẨN TRỨNG
KHAY VUÔNG ĐỦ MÀU
KHAY VUÔNG ĐỦ MÀU
KHAY LÒNG BỘ 3 PASTEL
KHAY LÒNG BỘ 3 PASTEL
KHAY CHỮ NHẬT BỘ 3 CẨN TRỨNG ỐC
KHAY CHỮ NHẬT BỘ 3 CẨN TRỨNG ỐC
KHAY VUÔNG BỘ 3 THẢM HOA
KHAY VUÔNG BỘ 3 THẢM HOA
KHAY CHỮ NHẬT BỘ 3 CẨN ỐC TRẮNG, HỒNG
KHAY CHỮ NHẬT BỘ 3 CẨN ỐC TRẮNG, HỒNG
KHAY LÒNG BỘ 3 DÁN BẠC
KHAY LÒNG BỘ 3 DÁN BẠC

LÓT LY - LÓT BÀN ĂN

BỘ 6 LÓT LY TRÒN VẼ ĐÀO
BỘ 6 LÓT LY TRÒN VẼ ĐÀO
BỘ 6 LÓT LY VUÔNG VẼ ĐÀO
BỘ 6 LÓT LY VUÔNG VẼ ĐÀO
BỘ 6 LÓT LY VUÔNG  CÔ GÁI
BỘ 6 LÓT LY VUÔNG CÔ GÁI
BỘ 6 LÓT LY VUÔNG CẦN ỐC TRẮNG
BỘ 6 LÓT LY VUÔNG CẦN ỐC TRẮNG
BỘ 6 LÓT LY VUÔNG CẢNH ĐỒNG QUÊ
BỘ 6 LÓT LY VUÔNG CẢNH ĐỒNG QUÊ
BỘ 6 LÓT LY VUÔNG CHỮ THỌ, PHÚC
BỘ 6 LÓT LY VUÔNG CHỮ THỌ, PHÚC
BỘ 6 LÓT LY VUÔNG CẨN CHUỒN
BỘ 6 LÓT LY VUÔNG CẨN CHUỒN
BỘ 6 LÓT LY VUÔNG PHONG CẢNH
BỘ 6 LÓT LY VUÔNG PHONG CẢNH
BỘ 6 LÓT LY SÀI GÒN
BỘ 6 LÓT LY SÀI GÒN
BỘ 6 LÓT LY TINTIN RỒNG ĐỎ
BỘ 6 LÓT LY TINTIN RỒNG ĐỎ
BỘ LÓT LY TRÒN TIN TIN IN JAR
BỘ LÓT LY TRÒN TIN TIN IN JAR
BỘ 8 PLATEMAT VUÔNG
BỘ 8 PLATEMAT VUÔNG
BỘ 8 PLATEMAT VUÔNG CHỮ THỌ
BỘ 8 PLATEMAT VUÔNG CHỮ THỌ
BỘ 8 PLATEMAT CHỮ NHẬT CHUỒN CHUỒN
BỘ 8 PLATEMAT CHỮ NHẬT CHUỒN CHUỒN
BỘ 8 PLATEMAT CHỮ NHẬT VẼ ĐÀO
BỘ 8 PLATEMAT CHỮ NHẬT VẼ ĐÀO

GÁC RƯỢU SƠN MÀI

GÁC RƯỢU VẼ PICASSO
GÁC RƯỢU VẼ PICASSO
GÁC RƯỢU VẼ HOA
GÁC RƯỢU VẼ HOA
GÁC RƯỢU CẨN TRỨNG
GÁC RƯỢU CẨN TRỨNG

GÁO DỪA MỸ NGHỆ

GÁO DỪA CẨN ỐC 8
GÁO DỪA CẨN ỐC 8
GÁO DỪA CẨN ỐC 3
GÁO DỪA CẨN ỐC 3
GÁO DỪA CẨN ỐC 10
GÁO DỪA CẨN ỐC 10
GÁO DỪA VẼ VOI
GÁO DỪA VẼ VOI
GÁO DỪA CẨN ỐC 5
GÁO DỪA CẨN ỐC 5

ĐẾ NẾN SƠN MÀI

ĐẾ NẾN VÒNG BỘ 3 CHUỒN CHUỒN ĐEN
ĐẾ NẾN VÒNG BỘ 3 CHUỒN CHUỒN ĐEN
NẾN ĐẾ VUÔNG DÁN BẠC
NẾN ĐẾ VUÔNG DÁN BẠC
ĐẾ NẾN MẬN CẨN CHUỒN
ĐẾ NẾN MẬN CẨN CHUỒN
ĐẾ NẾN ÁN THƯ
ĐẾ NẾN ÁN THƯ
ĐẾ NẾN CHỮ NHẬT
ĐẾ NẾN CHỮ NHẬT
ĐẾ NẾN HỘP BỘ 3
ĐẾ NẾN HỘP BỘ 3
ĐẾ NẾN BỘ 3 VẼ ĐÀO
ĐẾ NẾN BỘ 3 VẼ ĐÀO

DĨA TRANG TRÍ

DĨA VẼ ĐÀO
DĨA VẼ ĐÀO
DĨA VẼ CÔ GÁI NÓN LÁ ĐÀO
DĨA VẼ CÔ GÁI NÓN LÁ ĐÀO
DĨA VẼ ĐÀO - HẠC
DĨA VẼ ĐÀO - HẠC
DĨA VẼ PICASSO 1
DĨA VẼ PICASSO 1
DĨA VẼ PICASSO 2
DĨA VẼ PICASSO 2
DĨA CẨN TRỨNG 2 CÔ
DĨA CẨN TRỨNG 2 CÔ
DĨA VUÔNG CẢNH ĐỒNG QUÊ DÁN BẠC
DĨA VUÔNG CẢNH ĐỒNG QUÊ DÁN BẠC
DĨA VẼ CẢNH ĐỒNG QUÊ MÀU 2
DĨA VẼ CẢNH ĐỒNG QUÊ MÀU 2
DĨA VẼ CẢNH ĐỒNG QUÊ XÁM
DĨA VẼ CẢNH ĐỒNG QUÊ XÁM
DĨA VẼ CẢNH ĐỒNG QUÊ TRẮNG ĐEN
DĨA VẼ CẢNH ĐỒNG QUÊ TRẮNG ĐEN
DĨA VẼ CÔ NỮ SINH
DĨA VẼ CÔ NỮ SINH
DĨA VUÔNG CẢNH ĐỒNG QUÊ XÁM
DĨA VUÔNG CẢNH ĐỒNG QUÊ XÁM
DĨA CẨN TRỨNG - QUĂNG LƯỚI
DĨA CẨN TRỨNG - QUĂNG LƯỚI
DĨA VUÔNG VẼ CẢNH ĐỒNG QUÊ MÀU
DĨA VUÔNG VẼ CẢNH ĐỒNG QUÊ MÀU
DĨA VẼ CÔ GÁI NÓN LÁ
DĨA VẼ CÔ GÁI NÓN LÁ

TRANH SƠN MÀI

TRANH CẨN TRỨNG ĐỒNG QUÊ MÀU 2
TRANH CẨN TRỨNG ĐỒNG QUÊ MÀU 2
TRANH VẼ ĐỒNG QUÊ TRẮNG ĐEN 2
TRANH VẼ ĐỒNG QUÊ TRẮNG ĐEN 2
TRANH CẨN ỐC MAI LAN CÚC TRÚC ẤM
TRANH CẨN ỐC MAI LAN CÚC TRÚC ẤM
TRANH CẨN ỐC MAI LAN CÚC TRÚC XANH
TRANH CẨN ỐC MAI LAN CÚC TRÚC XANH
TRANH CẨN ỐC MÃ ĐÁO THÀNH CÔNG
TRANH CẨN ỐC MÃ ĐÁO THÀNH CÔNG
TRANH BỘ 4 VẼ CẢNH ĐỒNG QUÊ 1
TRANH BỘ 4 VẼ CẢNH ĐỒNG QUÊ 1
TRANH BỘ 4 VẼ CẢNH ĐỒNG QUÊ MÀU
TRANH BỘ 4 VẼ CẢNH ĐỒNG QUÊ MÀU
TRANH CẨN ỐC PHÚC LỘC THỌ
TRANH CẨN ỐC PHÚC LỘC THỌ
TRANH CẨN ỐC CẢNH ĐỒNG QUÊ ẤM
TRANH CẨN ỐC CẢNH ĐỒNG QUÊ ẤM
TRANH CẨN TRỨNG 2 CÔ
TRANH CẨN TRỨNG 2 CÔ
TRANH CẨN TRỨNG QUĂNG LƯỚI
TRANH CẨN TRỨNG QUĂNG LƯỚI
TRANH CẨN TRỨNG ĐỒNG QUÊ 1
TRANH CẨN TRỨNG ĐỒNG QUÊ 1
TRANH CẨN TRỨNG ĐỒNG QUÊ 2
TRANH CẨN TRỨNG ĐỒNG QUÊ 2
TRANH CẨN TRỨNG ĐỒNG QUÊ 3
TRANH CẨN TRỨNG ĐỒNG QUÊ 3
TRANH CẨN ỐC CÁ XANH
TRANH CẨN ỐC CÁ XANH
TRANH CẨN ỐC VỊNH HẠ LONG
TRANH CẨN ỐC VỊNH HẠ LONG
TRANH VẼ ĐỒNG QUÊ TRẮNG ĐEN 1
TRANH VẼ ĐỒNG QUÊ TRẮNG ĐEN 1
TRANH CẨN TRỨNG ĐỒNG QUÊ MÀU 3
TRANH CẨN TRỨNG ĐỒNG QUÊ MÀU 3
TRANH BỘ 4 VẼ ĐÀO HẠC
TRANH BỘ 4 VẼ ĐÀO HẠC
TRANH BỘ 4 VẼ CẢNH ĐỒNG QUÊ 5
TRANH BỘ 4 VẼ CẢNH ĐỒNG QUÊ 5
TRANH BỘ 4 VẼ CẢNH ĐỒNG QUÊ 2
TRANH BỘ 4 VẼ CẢNH ĐỒNG QUÊ 2
TRANH BỘ 4 VẼ HOA ĐÀO
TRANH BỘ 4 VẼ HOA ĐÀO
TRANH BỘ 4 VẼ TRÚC -  HẠC
TRANH BỘ 4 VẼ TRÚC - HẠC
TRANH VUÔNG VẼ ĐÀO
TRANH VUÔNG VẼ ĐÀO
TRANH VUÔNG VẼ ĐÀO 2
TRANH VUÔNG VẼ ĐÀO 2

TỦ SƠN MÀI

TỦ 6 NGĂN XANH
TỦ 6 NGĂN XANH
TỦ 6 NGĂN DÀI
TỦ 6 NGĂN DÀI
TỦ NỮ TRANG NGANG
TỦ NỮ TRANG NGANG
TỦ NỮ TRANG ĐỨNG VÀNG GOLD
TỦ NỮ TRANG ĐỨNG VÀNG GOLD

BỘ SẢN PHẨM COLLECTION

MIX 4
MIX 4
MIX 1
MIX 1
MIX 3
MIX 3
MIX 5
MIX 5

HỢP ĐỒNG ĐÃ THỰC HIỆN

MARILYN MONROE
MARILYN MONROE
LAMBORGHINI
LAMBORGHINI
ZIFAM-MYANMA
ZIFAM-MYANMA
PIERRE FABRE
PIERRE FABRE
MIKE HAILWOOD
MIKE HAILWOOD
STUDY LINK
STUDY LINK
PANASONIC NANO
PANASONIC NANO
TNT
TNT
JOHN LENNON
JOHN LENNON
SG50
SG50
KAPOW POP ART
KAPOW POP ART
CAMBELL VEGETABLE SOUP
CAMBELL VEGETABLE SOUP
DUESENBERG
DUESENBERG