HỘP SƠN MÀI CÁC LOẠI

KHAY SƠN MÀI

LÓT LY - LÓT BÀN ĂN

TÔ - CHÉN - CAMEN SƠN MÀI

thông tin liên hệ
Ms Ngọc Lan
- 0939 770 088

Ms Ngọc Hân

0907558498 - 84-8-39143009

HỘP TRÒN

HỘP TRÒN NÚM BANH DÁN BẠC
HỘP TRÒN NÚM BANH DÁN BẠC
HỘP TRÒN NÚM BANH ĐỦ MÀU
HỘP TRÒN NÚM BANH ĐỦ MÀU
HỘP TRÒN NÚM BANH THẢM HOA
HỘP TRÒN NÚM BANH THẢM HOA
HỘP NỮ TRANG CƯỚI
HỘP NỮ TRANG CƯỚI
HỘP MỨT TRÒN  4 NGĂN NÚM TUA
HỘP MỨT TRÒN 4 NGĂN NÚM TUA
HỘP MỨT TRÒN 6 NGĂN DÁN BẠC
HỘP MỨT TRÒN 6 NGĂN DÁN BẠC
HỘP MỨT TRÒN THẢM HOA 6 NGĂN
HỘP MỨT TRÒN THẢM HOA 6 NGĂN
HỘP MỨT TRÒN 5 NGĂN VẼ HOA
HỘP MỨT TRÒN 5 NGĂN VẼ HOA