HỘP SƠN MÀI CÁC LOẠI

KHAY SƠN MÀI

LÓT LY - LÓT BÀN ĂN

TÔ - CHÉN - CAMEN SƠN MÀI

thông tin liên hệ
Ms Ngọc Lan
- 0939 770 088

Ms Ngọc Hân

0907558498 - 84-8-39143009

HỦ SƠN MÀI

HỦ CAM VẼ LẬP THỂ
HỦ CAM VẼ LẬP THỂ
HỦ CAM VẼ MAI NỔI
HỦ CAM VẼ MAI NỔI
HỦ SƠN MÀI VẼ HOA SEN
HỦ SƠN MÀI VẼ HOA SEN
HỦ CAM VẼ CẢNH ĐỒNG QUÊ
HỦ CAM VẼ CẢNH ĐỒNG QUÊ
HỦ CAM VẼ HOA SEN
HỦ CAM VẼ HOA SEN
HỦ CAM VẼ HOA ĐÀO
HỦ CAM VẼ HOA ĐÀO
HỦ SƠN MÀI VẼ MAI NỔI
HỦ SƠN MÀI VẼ MAI NỔI
HỦ SƠN MÀI CẨN TRỨNG
HỦ SƠN MÀI CẨN TRỨNG
HỦ SƠN MÀI VẼ LẬP THỂ
HỦ SƠN MÀI VẼ LẬP THỂ
HỦ TRÒN 8cm
HỦ TRÒN 8cm
HỦ TRÒN 10cm
HỦ TRÒN 10cm
HỦ BÚP BÊ NHẬT
HỦ BÚP BÊ NHẬT
HỦ BÚP BÊ 2 TẦNG
HỦ BÚP BÊ 2 TẦNG
HỘP PHẤN VẼ CÔ GÁI
HỘP PHẤN VẼ CÔ GÁI
HỘP PHẤN LẬP THỂ
HỘP PHẤN LẬP THỂ
HỦ SƠN MÀI TRÒN, 3 CHÂN
HỦ SƠN MÀI TRÒN, 3 CHÂN
HỦ SƠN MÀI CHỮ NHẬT
HỦ SƠN MÀI CHỮ NHẬT
HỦ SƠN MÀI CHỮ NHẬT 2
HỦ SƠN MÀI CHỮ NHẬT 2