HỘP SƠN MÀI CÁC LOẠI

KHAY SƠN MÀI

LÓT LY - LÓT BÀN ĂN

CAMEN SƠN MÀI

TRANH SƠN MÀI

thông tin liên hệ
Ms Ngọc Lan
- 0939 770 088

Ms Ngọc Hân

0907558498 - 84-8-39143009

Chia sẻ lên:
BỘ KHAY VÀ 3 HỘP VUÔNG THẢM HOA

BỘ KHAY VÀ 3 HỘP VUÔNG THẢM HOA

Mô tả chi tiết

Bộ khay và 3 hộp vuông Thảm hoa:

* Loại Lớn:

- Khay: 41cm x 15cm x h: 4cm (1 cái)

- Hộp : 13cm x 13cm x h: 8cm (3 cái)

* Loại Nhỏ: 

- Khay: 32cm x 12cm x h 3cm (1 cái)  

- Hộp: 10cm x 10cm x h 8cm ( 3 cái)       

TRẮNG
TRẮNG
ĐỎ
ĐỎ
CAM
CAM

Xem thêm các sản phẩm liên quan
BỘ KHAY VÀ 3 HỘP VUÔNG THẢM HOA
BỘ KHAY VÀ 3 HỘP VUÔNG THẢM HOA
BỘ KHAY VÀ 3 HỘP VUÔNG CÓ TUA
BỘ KHAY VÀ 3 HỘP VUÔNG CÓ TUA
BỘ KHAY VÀ 3 HỘP VUÔNG MÀU
BỘ KHAY VÀ 3 HỘP VUÔNG MÀU
BỘ KHAY VÀ 3 HỘP VUÔNG KIM TUYẾN LÁ
BỘ KHAY VÀ 3 HỘP VUÔNG KIM TUYẾN LÁ
BỘ KHAY VÀ 3 HỘP VUÔNG MÀU PASTEL
BỘ KHAY VÀ 3 HỘP VUÔNG MÀU PASTEL
BỘ KHAY VÀ 3 HỘP VUÔNG VÂN GỖ
BỘ KHAY VÀ 3 HỘP VUÔNG VÂN GỖ
BỘ KHAY VÀ 3 HỘP VUÔNG VÂN GỖ TỐI
BỘ KHAY VÀ 3 HỘP VUÔNG VÂN GỖ TỐI
BỘ KHAY VÀ 3 HỘP VUÔNG CHỮ THỌ
BỘ KHAY VÀ 3 HỘP VUÔNG CHỮ THỌ
BỘ KHAY VÀ 3 HỘP TRÒN THẢM HOA
BỘ KHAY VÀ 3 HỘP TRÒN THẢM HOA
BỘ KHAY VÀ 3 HỘP TRÒN MÀU
BỘ KHAY VÀ 3 HỘP TRÒN MÀU
BỘ KHAY VÀ 3 HỦ TRÒN CÓ CHÂN VẼ NỔI
BỘ KHAY VÀ 3 HỦ TRÒN CÓ CHÂN VẼ NỔI
BỘ KHAY VÀ 3 HỦ TRÒN CẨN CHUỒN
BỘ KHAY VÀ 3 HỦ TRÒN CẨN CHUỒN
BỘ KHAY VÀ 3 HỦ TRÒN  CÓ CHÂN DÁN BẠC
BỘ KHAY VÀ 3 HỦ TRÒN CÓ CHÂN DÁN BẠC
BỘ KHAY VÀ 3 HỦ NẮP MO
BỘ KHAY VÀ 3 HỦ NẮP MO
BỘ KHAY VÀ 3 HỘP TRÒN DÁN BẠC
BỘ KHAY VÀ 3 HỘP TRÒN DÁN BẠC
BỘ KHAY VUÔNG VÀ 4 HỦ TRÒN VẼ MAI NỔI
BỘ KHAY VUÔNG VÀ 4 HỦ TRÒN VẼ MAI NỔI
BỘ KHAY VÀ 2 HỘP CHỮ NHẬT
BỘ KHAY VÀ 2 HỘP CHỮ NHẬT
BỘ KHAY VÀ 3 HỘP CHỮ NHẬT VÀNG, CAM, XANH LÁ
BỘ KHAY VÀ 3 HỘP CHỮ NHẬT VÀNG, CAM, XAN...
BỘ KHAY VÀ 3 HỘP CHỮ NHẬT HỒNG,ĐỎ,XANH
BỘ KHAY VÀ 3 HỘP CHỮ NHẬT HỒNG,ĐỎ,XANH
BỘ KHAY VÀ 4 HỘP MÀU
BỘ KHAY VÀ 4 HỘP MÀU
BỘ KHAY VÀ 5 HỘP THẢM HOA TRẮNG
BỘ KHAY VÀ 5 HỘP THẢM HOA TRẮNG
BỘ KHAY VÀ 5 HỘP THẢM HOA CAM
BỘ KHAY VÀ 5 HỘP THẢM HOA CAM
BỘ KHAY VÀ 5 HỘP ĐỦ MÀU
BỘ KHAY VÀ 5 HỘP ĐỦ MÀU
BỘ KHAY VÀ 5 HỘP CHỮ THỌ
BỘ KHAY VÀ 5 HỘP CHỮ THỌ
BỘ KHAY VÀ 5 HỘP DÁN VÀNG
BỘ KHAY VÀ 5 HỘP DÁN VÀNG
BỘ KHAY VÀ 5 HỘP DÁN BẠC
BỘ KHAY VÀ 5 HỘP DÁN BẠC
BỘ KHAY VÀ 5 HỘP ĐỎ BẠC
BỘ KHAY VÀ 5 HỘP ĐỎ BẠC
BỘ KHAY VÀ 3 HỘP VUÔNG KHÓA SỪNG
BỘ KHAY VÀ 3 HỘP VUÔNG KHÓA SỪNG
KHAY VÀ HỘP MÀU XANH PASTEL
KHAY VÀ HỘP MÀU XANH PASTEL
KHAY VÀ HỘP MÀU VÀNG
KHAY VÀ HỘP MÀU VÀNG
KHAY VÀ HỘP MÀU TRẮNG
KHAY VÀ HỘP MÀU TRẮNG
KHAY VÀ HỘP MÀU HỒNG PASTEL
KHAY VÀ HỘP MÀU HỒNG PASTEL