HỘP SƠN MÀI CÁC LOẠI

KHAY SƠN MÀI

LÓT LY - LÓT BÀN ĂN

TÔ - CHÉN - CAMEN SƠN MÀI

thông tin liên hệ
Ms Ngọc Lan
- 0939 770 088

Ms Ngọc Hân

0907558498 - 84-8-39143009

Chia sẻ lên:
BỘ KHAY VÀ 3 HỘP VUÔNG THẢM HOA

BỘ KHAY VÀ 3 HỘP VUÔNG THẢM HOA

Mô tả chi tiết

Bộ khay và 3 hộp vuông Thảm hoa:

* Loại Lớn:

- Khay: 41cm x 15cm x h: 4cm (1 cái)

- Hộp : 13cm x 13cm x h: 8cm (3 cái)

* Loại Nhỏ: 

- Khay: 32cm x 12cm x h 3cm (1 cái)  

- Hộp: 㺊cm x 10cm x h 8cm ( 3 cái)       

TRẮNG
TRẮNG
ĐỎ
ĐỎ
CAM
CAM

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Bộ khay và 5 hộp
Bộ khay và 5 hộp
Bộ khay và 5 hộp hoa cúc
Bộ khay và 5 hộp hoa cúc
Bộ khay và 4 hộp
Bộ khay và 4 hộp
Bộ khay và 3 hộp
Bộ khay và 3 hộp
BỘ KHAY VÀ 3 HỘP VUÔNG THẢM HOA
BỘ KHAY VÀ 3 HỘP VUÔNG THẢM HOA
BỘ KHAY VÀ 3 HỘP VUÔNG CÓ TUA
BỘ KHAY VÀ 3 HỘP VUÔNG CÓ TUA
BỘ KHAY VÀ 3 HỘP VUÔNG MÀU
BỘ KHAY VÀ 3 HỘP VUÔNG MÀU
BỘ KHAY VÀ 3 HỘP VUÔNG NÚM VUÔNG
BỘ KHAY VÀ 3 HỘP VUÔNG NÚM VUÔNG
BỘ KHAY VÀ 3 HỘP VUÔNG KIM TUYẾN LÁ
BỘ KHAY VÀ 3 HỘP VUÔNG KIM TUYẾN LÁ
BỘ KHAY VÀ 3 HỘP VUÔNG KIM TUYẾN LÁ
BỘ KHAY VÀ 3 HỘP VUÔNG KIM TUYẾN LÁ
BỘ KHAY VÀ 3 HỘP VUÔNG VÂN GỖ
BỘ KHAY VÀ 3 HỘP VUÔNG VÂN GỖ
BỘ KHAY VÀ 3 HỘP VUÔNG VÂN GỖ TỐI
BỘ KHAY VÀ 3 HỘP VUÔNG VÂN GỖ TỐI
BỘ KHAY VÀ 3 HỘP TRÒN
BỘ KHAY VÀ 3 HỘP TRÒN
BỘ 3 HỘP TRÒN THẢM HOA VÀ DĨA CHỮ NHẬT
BỘ 3 HỘP TRÒN THẢM HOA VÀ DĨA CHỮ NHẬT
BỘ KHAY CUỐN VÀ 2 HỘP VUÔNG
BỘ KHAY CUỐN VÀ 2 HỘP VUÔNG
BỘ KHAY 2 HỘP TRÒN DÁN BẠC
BỘ KHAY 2 HỘP TRÒN DÁN BẠC
BỘ 2 HỘP TRÒN VÀ KHAY CONG
BỘ 2 HỘP TRÒN VÀ KHAY CONG
BỘ KHAY VÀ 3 HỦ NẮP MO
BỘ KHAY VÀ 3 HỦ NẮP MO
BỘ KHAY VÀ 3 HỦ TRÒN CÓ CHÂN VẼ NỔI
BỘ KHAY VÀ 3 HỦ TRÒN CÓ CHÂN VẼ NỔI
4 HỦ TRÒN VẼ MAI NỔI VÀ KHAY VUÔNG
4 HỦ TRÒN VẼ MAI NỔI VÀ KHAY VUÔNG
BỘ KHAY VÀ 4 HỘP
BỘ KHAY VÀ 4 HỘP
KHAY CUỐN THƯ, HỘP VUÔNG VÀ ĐẾ NẾN
KHAY CUỐN THƯ, HỘP VUÔNG VÀ ĐẾ NẾN
BỘ KHAY VÀ 2 HỘP CHỮ NHẬT
BỘ KHAY VÀ 2 HỘP CHỮ NHẬT
BỘ KHAY VÀNG VÀ 2 HỘP CHỮ NHẬT
BỘ KHAY VÀNG VÀ 2 HỘP CHỮ NHẬT
BỘ KHAY VÀ 3 HỘP CHỮ NHẬT HỒNG,ĐỎ,XANH
BỘ KHAY VÀ 3 HỘP CHỮ NHẬT HỒNG,ĐỎ,XANH
BỘ KHAY VÀ 3 HỘP CHỮ NHẬT VÀNG,ĐỎ,XANH LÁ
BỘ KHAY VÀ 3 HỘP CHỮ NHẬT VÀNG,ĐỎ,XANH L...
BỘ KHAY VÀ 5 HỘP ĐỦ MÀU
BỘ KHAY VÀ 5 HỘP ĐỦ MÀU
BỘ KHAY VÀ 5 HỘP DÁN VÀNG
BỘ KHAY VÀ 5 HỘP DÁN VÀNG
BỘ KHAY VÀ 5 HỘP DÁN BẠC
BỘ KHAY VÀ 5 HỘP DÁN BẠC
BỘ KHAY VÀ 5 HỘP ĐỎ BẠC
BỘ KHAY VÀ 5 HỘP ĐỎ BẠC