HỘP SƠN MÀI CÁC LOẠI

KHAY SƠN MÀI

LÓT LY - LÓT BÀN ĂN

TÔ - CHÉN - CAMEN SƠN MÀI

thông tin liên hệ
Ms Ngọc Lan
- 0939 770 088

Ms Ngọc Hân

0907558498 - 84-8-39143009

Chia sẻ lên:
KHAY CUỐN THƯ

KHAY CUỐN THƯ

Mô tả chi tiết

 Khay cuốn thư có nhiều kích thước

- Khay cuốn thư nhỏ: 15cm x 31cm x h 3,5cm

- Khay cuốn thư trung: 20cm x 34cm x h 3,5cm

- Khay cuốn thư lớn : 28cm x 44cm x h3,5cm

 

Xem thêm các sản phẩm liên quan
KHAY CHỮ NHẬT CÓ TAY
KHAY CHỮ NHẬT CÓ TAY
KHAY SUSHI CONG
KHAY SUSHI CONG
KHAY CUỐN THƯ
KHAY CUỐN THƯ
KHAY CUỐN THƯ BỘ 3
KHAY CUỐN THƯ BỘ 3
KHAY CHÂN CUỘN BỘ 3
KHAY CHÂN CUỘN BỘ 3
KHAY CHỮ NHẬT BỘ 3 THẢM HOA
KHAY CHỮ NHẬT BỘ 3 THẢM HOA
KHAY CHỮ NHẬT BỘ 3
KHAY CHỮ NHẬT BỘ 3
KHAY CHỮ NHẬT BỘ 3 CẨN ỐC
KHAY CHỮ NHẬT BỘ 3 CẨN ỐC
KHAY CHỮ NHẬT BỘ 3 VẼ LẬP THỂ
KHAY CHỮ NHẬT BỘ 3 VẼ LẬP THỂ
KHAY CHỮ NHẬT BỘ 3 VẼ MAI, ĐÀO
KHAY CHỮ NHẬT BỘ 3 VẼ MAI, ĐÀO
KHAY CHỮ NHẬT BỘ 3 CẨN ỐC
KHAY CHỮ NHẬT BỘ 3 CẨN ỐC
KHAY LÒNG BỘ 3
KHAY LÒNG BỘ 3
KHAY CHỮ NHẬT BO CẠNH
KHAY CHỮ NHẬT BO CẠNH
KHAY CHỮ NHẬT BỘ 3 VẼ ĐÀN
KHAY CHỮ NHẬT BỘ 3 VẼ ĐÀN
KHAY CHỮ NHẬT BỘ 3 VẼ ĐÀN
KHAY CHỮ NHẬT BỘ 3 VẼ ĐÀN
KHAY CHỮ NHẬT BỘ 3 VẼ PICASSO 1
KHAY CHỮ NHẬT BỘ 3 VẼ PICASSO 1
KHAY CHỮ NHẬT BỘ 3 VẼ PICASSO 2
KHAY CHỮ NHẬT BỘ 3 VẼ PICASSO 2
KHAY CHỮ NHẬT BỘ 3 VẼ CÒ ĐÀO
KHAY CHỮ NHẬT BỘ 3 VẼ CÒ ĐÀO
KHAY CUỐN CẨN TRỨNG
KHAY CUỐN CẨN TRỨNG
KHAY CUỐN DÁN BẠC
KHAY CUỐN DÁN BẠC
KHAY CHỮ NHẬT BỘ 3 VẼ CÒ ĐÀO BẠC
KHAY CHỮ NHẬT BỘ 3 VẼ CÒ ĐÀO BẠC
KHAY CHỮ NHẬT BỘ 3 VẼ CÒ ĐÀO ĐỎ BẠC
KHAY CHỮ NHẬT BỘ 3 VẼ CÒ ĐÀO ĐỎ BẠC
KHAY CHỮ NHẬT BỘ 3 VÀNG ĐÀO
KHAY CHỮ NHẬT BỘ 3 VÀNG ĐÀO
KHAY CHỮ NHẬT BỘ 3 VẼ PICASSO 3
KHAY CHỮ NHẬT BỘ 3 VẼ PICASSO 3
KHAY CHỮ NHẬT BỘ 3 THẢM HOA
KHAY CHỮ NHẬT BỘ 3 THẢM HOA
KHAY CHỮ NHẬT BỘ 3 LÒNG THẢM HOA
KHAY CHỮ NHẬT BỘ 3 LÒNG THẢM HOA
KHAY CHỮ NHẬT BỘ 3 ĐẠI
KHAY CHỮ NHẬT BỘ 3 ĐẠI
KHAY CHỮ NHẬT BỘ 3 ĐẠI
KHAY CHỮ NHẬT BỘ 3 ĐẠI
KHAY CHỮ NHẬT BỘ 3 ĐẠI
KHAY CHỮ NHẬT BỘ 3 ĐẠI
KHAY CHỮ NHẬT BỘ 3 ĐẠI
KHAY CHỮ NHẬT BỘ 3 ĐẠI