HỘP SƠN MÀI CÁC LOẠI

KHAY SƠN MÀI

BỘ LÓT LY - LÓT BÀN ĂN

CAMEN SƠN MÀI

TRANH SƠN MÀI

thông tin liên hệ
Ms Ngọc Lan
- 0939 770 088

Ms Ngọc Hân

0907558498 - 84-8-39143009

Chia sẻ lên:
BỘ KHAY VÀ 3 HỘP VUÔNG KIM TUYẾN LÁ

BỘ KHAY VÀ 3 HỘP VUÔNG KIM TUYẾN LÁ

Mô tả chi tiết

 Bộ khay và 3 hộp vuông kim tuyến lá gồm:

* Loại Lớn:

- Hộp vuông: 13cm x 13cm x h 8cm: 3 cái

- Khay chữ nhật: 41cm x 15cm x h 4cm: 1 cái

* Loại Nhỏ:

- Hộp vuông: 10cm x 10cm x h 8cm: 3 cái

- Khay chữ nhật: 32cm x 12cm x h 3cm: 1 cái

 

Xem thêm các sản phẩm liên quan
BỘ KHAY VÀ 3 HỘP VUÔNG THẢM HOA
BỘ KHAY VÀ 3 HỘP VUÔNG THẢM HOA
BỘ KHAY VÀ 3 HỘP VUÔNG CÓ TUA
BỘ KHAY VÀ 3 HỘP VUÔNG CÓ TUA
BỘ KHAY VÀ 3 HỘP VUÔNG MÀU
BỘ KHAY VÀ 3 HỘP VUÔNG MÀU
BỘ KHAY VÀ 3 HỘP VUÔNG KIM TUYẾN LÁ
BỘ KHAY VÀ 3 HỘP VUÔNG KIM TUYẾN LÁ
BỘ KHAY VÀ 3 HỘP VUÔNG MÀU PASTEL
BỘ KHAY VÀ 3 HỘP VUÔNG MÀU PASTEL
BỘ KHAY VÀ 3 HỘP VUÔNG VÂN GỖ
BỘ KHAY VÀ 3 HỘP VUÔNG VÂN GỖ
BỘ KHAY VÀ 3 HỘP VUÔNG VÂN GỖ TỐI
BỘ KHAY VÀ 3 HỘP VUÔNG VÂN GỖ TỐI
BỘ KHAY VÀ 3 HỘP VUÔNG CHỮ THỌ
BỘ KHAY VÀ 3 HỘP VUÔNG CHỮ THỌ
BỘ KHAY VÀ 3 HỘP TRÒN THẢM HOA
BỘ KHAY VÀ 3 HỘP TRÒN THẢM HOA
BỘ KHAY VÀ 3 HỘP TRÒN MÀU
BỘ KHAY VÀ 3 HỘP TRÒN MÀU
BỘ KHAY VÀ 3 HỦ TRÒN CÓ CHÂN VẼ NỔI
BỘ KHAY VÀ 3 HỦ TRÒN CÓ CHÂN VẼ NỔI
BỘ KHAY VÀ 3 HỦ TRÒN CẨN CHUỒN
BỘ KHAY VÀ 3 HỦ TRÒN CẨN CHUỒN
BỘ KHAY VÀ 3 HỦ TRÒN  CÓ CHÂN DÁN BẠC
BỘ KHAY VÀ 3 HỦ TRÒN CÓ CHÂN DÁN BẠC
BỘ KHAY VÀ 3 HỦ NẮP MO
BỘ KHAY VÀ 3 HỦ NẮP MO
BỘ KHAY VÀ 3 HỘP TRÒN DÁN BẠC
BỘ KHAY VÀ 3 HỘP TRÒN DÁN BẠC
BỘ KHAY VUÔNG VÀ 4 HỦ TRÒN VẼ MAI NỔI
BỘ KHAY VUÔNG VÀ 4 HỦ TRÒN VẼ MAI NỔI
BỘ KHAY VÀ 2 HỘP CHỮ NHẬT
BỘ KHAY VÀ 2 HỘP CHỮ NHẬT
BỘ KHAY VÀ 3 HỘP CHỮ NHẬT VÀNG, CAM, XANH LÁ
BỘ KHAY VÀ 3 HỘP CHỮ NHẬT VÀNG, CAM, XAN...
BỘ KHAY VÀ 3 HỘP CHỮ NHẬT HỒNG,ĐỎ,XANH
BỘ KHAY VÀ 3 HỘP CHỮ NHẬT HỒNG,ĐỎ,XANH
BỘ KHAY VÀ 4 HỘP MÀU
BỘ KHAY VÀ 4 HỘP MÀU
BỘ KHAY VÀ 5 HỘP THẢM HOA TRẮNG
BỘ KHAY VÀ 5 HỘP THẢM HOA TRẮNG
BỘ KHAY VÀ 5 HỘP THẢM HOA CAM
BỘ KHAY VÀ 5 HỘP THẢM HOA CAM
BỘ KHAY VÀ 5 HỘP ĐỦ MÀU
BỘ KHAY VÀ 5 HỘP ĐỦ MÀU
BỘ KHAY VÀ 5 HỘP CHỮ THỌ
BỘ KHAY VÀ 5 HỘP CHỮ THỌ
BỘ KHAY VÀ 5 HỘP DÁN VÀNG
BỘ KHAY VÀ 5 HỘP DÁN VÀNG
BỘ KHAY VÀ 5 HỘP DÁN BẠC
BỘ KHAY VÀ 5 HỘP DÁN BẠC
BỘ KHAY VÀ 5 HỘP ĐỎ BẠC
BỘ KHAY VÀ 5 HỘP ĐỎ BẠC